פרופ' עלי בוקשפן - בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי-הרצליה ויו"ר הקרן למימון תובענות ייצוגיות
כותב/ת