ד"ר רועי שפירא - בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
כותב/ת