top of page

אודות

תוב(ע)נות ייצוגיות | בלוג הקליניקה לתובענות ייצוגיות - רשימות על חידושים בתחום

הבלוג הוקם על ידי הקליניקה לתובענות ייצוגיות, המהווה חלק ממערך הקליניקות של הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל-אביב.

מטרת הבלוג היא לעורר דיון אקדמי על סוגיות עדכניות בתחום התובענות הייצוגיות והנגזרות בארץ ובעולם, בקרב הקהילה הרחבה של האקדמאי/ות, עורכים/ות הדין והשופטים/ות העוסקים/ות בתחום.

אתם/ן מוזמנים/ות לשלוח רשימות לפרסום בבלוג אל classactionta@gmail.com, בקובץ Word. הרשימות צריכות להיות בנות 500 עד 1,500 מילים, קריאות ומסומכות, ולעסוק בסוגיות עדכניות בתחום התובענות הייצוגיות והנגזרות. ניתן לשלוח רשימות שעניינן הבעת עמדה לגבי התפתחויות אחרונות בחקיקה ובפסיקה, דיון בפרקטיקות חדשות, וכן רשימות קצרות המפנות למאמרים שהתפרסמו לאחרונה או שמיועדים לפרסום. רשימות שימצאו מתאימות לפרסום על ידי צוות הבלוג יעברו במידת הצורך עריכה טרם פרסומן.

 

מטרת הבלוג היא לאפשר הבעת עמדות שונות, והרשימות המובעות בו משקפות את עמדת כותביהן בלבד.

על הרשימות המפורסמות בבלוג ניתן להגיב באמצעות מילוי שדות ההזדהות בחלונית "כתיבת תגובה" המופיעה בתחתית כל רשימה, ולחיצה על אישור כתובת המייל שתשלח אליכם/ן מיד לאחר מילוי שדות ההזדהות.

 

בנוסף, ניתן לקבל עדכונים למייל על רשימות חדשות שהתפרסמו באמצעות הצטרפות לרשימת התפוצה המופיעה בעמוד הראשי של האתר. ניתן להפסיק את קבלת העדכונים בכל עת על ידי לחיצה על אופציית "ביטול הרשמה" המופיעה במיילים הנשלחים לרשימת התפוצה.

bottom of page